BadgeTourin mikrokredentiaalien suuntaviivat ovat kokoelma suosituksia, jotka kuvaavat osaamisen tunnistamisen ja osaamismerkkien kehitystyön systemaattista hallintamallia mikrokredentiaalien luomisessa matkailualalla, huomioiden erilaiset kriteeristöt ja viitekehykset (EQF, ECVET, jne.)

Suuntaviivoissa kuvataan myös, kuinka relevantti osaaminen määritellään (osaamistavoitteet ja osaamisperusteisen arvioinnin kriteerit) ja miten osaaminen todistetaan osaamismerkissä (metadata, käyttötarkoitukset ym.)

BadgeTour työkalut ovat kokoelma avoimia oppimateriaaleja ammatillisille kouluttajille ja johdolle matkailualalla. Oppimateriaalissa kuvataan, kuinka osaamismerkkejä luodaan ja käytetään oppimisen validoinnissa. Ammatillisen koulutuksen johtajat ja kouluttajat voivat parantaa valmiuksia ja taitoja osaamisen tunnistamisessa sekä oppimisprosessin sertifioinnissa matkailualalla. BadgeTour työkalut mahdollistavat jatkuvat osaamisen kehittämisen matkailualalla. Oppimateriaali on avointa matkailualan kouluttajille ja he voivat käyttää niitä mikrokredenriaalien kehittämisessä ja luomisessa.

Tässä tuloksessa yhteistyökumppanit luovat koulutuksen matkailualan ammatillisille kouluttajille ja johdolle. Koulutus on olennainen osa hankkeen strategiaa, jolla parannetaan matkailualan kouluttajien ja opettajien tietoisuutta ja taitoja mikrokredentiaalien käytöstä. Koulutus vastaa tarpeeseen kehittää mikrokredentiaalitasoisia oppimismahdollisuuksia ja osaamisen tunnustamista matkailualalla. Koulutksen avulla voidaan ymmärtää osaamismerkkien taustalla olevia teknisiä näkökohtia ja laajempaa mikrokredentiaalien ekosysteemiä koulutusorganisaatioissa.