Training 2000
https://www.training2000.it/
TRAINING 2000 on Marchessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos, jolla on laaja kokemus kasvatuksesta ja koulutuksesta eri sektoreilla. EU-tasolla Training 2000 on mukana uusien koulutusmenetelmien tutkimuksessa ja kehittämisessä (blended learning) jatkuvan koulutuksen ja aikuiskoulutuksen kentällä.
INFODEF
www.infodef.es
Institute for the Promotion of Development and Training on yksityinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskus. Keskuksen missio on suunnitella ja toteuttaa projekteja, jotka tavoittelevat kestävää ja inklusiivista kehitystä koulutuksen, kulttuurin ja innovaation kautta. Keskus suunnittelee ja kehittää innovatiivisia työkaluja, menetelmiä, tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat nykyisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, ja mahdollistavat tarvittavat muutokset tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mindfshift Talent Advsory

www.mindshift.pt
Mindshift on henkilöstöhallintoon erikoistuva konsultaatioyritys, jonka painopisteitä ovat organisaatioiden ja yhteisöjen digitaalisten ja interpersoonallisten taitojen ja suorituskyvyn kehittäminen. Eräs Mindshiftin valtakunnallisista yhteistyökumppaneista, HR-tech konsulttiyritys The Key Talent Portugal, kehittää erilaisia alustoja – kuten Panorama ja AplyGo, jotka optimoivat, implementoivat ja hallinnoivat digitaalisia, ketteriä ja vetovoimaisia HR-prosesseja data-analyysiin perustuen.
Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)

www.oamk.fi/en
Oamk on yksi suurimimsta ammattikorkeakouluista koko Suomessa. Oamkin Ammatillinen opettajakorkeakoulu on pioneeri osaamisperusteisessa koulutuksessa joustavilla opintopoluilla niin työskenteleville opettajille kuin opettajaopiskelijoille, jotka haluavat suorittaa ammatillisen opettajan, ammattikorkeakoulun opettajan tai aineen opettajan pätevyyden. Ammatillisella opettajakorkeakoululla on myös vahva kokemus osaamis- ja tutkimusperusteisesta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta, tukien pedagogiikan työelämälähtöisyyttä ja kehittäen nykyajan pedagogista osaamista ja taitoja. Lisäksi Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa useita hankkeita, joiden tavoitteena on edistää opettamista, oppimista ja osaamista.
SBTC
www.sbtc-tr.com/en
SBTC Consulting (Turkki) on perustettu vuonna 2015, ja se on toiminut konsulttiyrityksenä vuodesta 2019 saakka. Yrityksen toiminta koostuu pääasiassa projektien hallinnoinnista, koulutuksesta ja konsultoinnista, ohjelmistoratkaisuista ja liiketoimintatiedon hallinnasta. SBTC tarjoaa asiakkailleen seuraavia, integroituja ja asiakaslähtöisiä palveluita: yritystoiminnan konsultaatiota ja tukea, ammattitaidon kehittämistä, organisaatiotason tukea ja tuotantoa, innovaation ja tietotaidon siirtämistä sekä projektisuunnittelua- ja hallinnointia. Lisäksi SBTC on asiantuntija informaatioteknologian sovellutuksissa, jotka helpottavat oppimista ja yrittäjyyden prosesseja. SBTC tarjoaa konsultaatiopalveluja useilla kentillä, kuten EU-hankkeissa (Horizon 2020, National Agency ym.), KOSGEB:n rahoittamissa TÜBİTAK-hankkeissa, rahoituksissa ja avustuksissa sekä talousministeriössä.
Etelä-Sveitsin ammattikorkeakoulu – SUPSI

www.supsi.ch

Hankkeen yhteistyökumppani SUPSI on yksi Sveitsin yhdeksästä korkeakoulusta. SUPSI on tunnustettu akateemiseksi instituutioksi, joka pyrkii kohti edistyneintä ammatillista koulutusta ja käytännön tutkimusta. Innovatiivisen Teknologian yksiköllä on vahva kokemus e-oppimisen, mobiiliteknologian ja avoimen teknologian hyödyntämisessä.