BadgeTour – Ammatillisen koulutuksen mikrokrendentiaalit matkailualalla” -hanke.

Digitaalinen media on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia yhteydenpitoon, viestintään ja oppimiseen nonformaaleissa ja informaaleissa ympäristöissä. Digitaaliset osaamismerkit ovat osoituksia ”saavutuksesta, taidosta, ominaisuudesta tai kiinnostuksesta, joka voidaan ansaita monenlaisissa oppimisympäristöissä”. Koulutuksen kentällä merkeistä on tulossa tunnettu tapa tunnistaa ja tunnustaa pienempiä osaamiskokonaisuuksia, mikrokredentiaaleja, jotka voivat liittyvät esimerkiksi johonkin koulutuksen osaan.

BadgeTour -hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen johtajien ja kouluttajien valmiuksia ja taitoja osaamisen tunnistamisessa sekä oppimisprosessin sertifioinnissa matkailualalla. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan täydennyskoulutus mikrokredentiaaleista ja osaamismerkeistä. Hankkeella vastataan Euroopan Komission vuoden 2020 “European Skills Agenda” – osaamisohjelmaan. Tavoitteena on kehittää yhteistä lähestymistapaa, jolla varmistetaan suoritettujen mikrokredentiaalien laatu, rajat ylittävä vertailtavuus, osaamisen tunnustaminen osaamismerkein ja tiedon siirrettävyys.