BadgeTour mikro akreditasyon rehberleri, farklı tanıma sistemlerini (EQF, ECVET, vb.) dikkate alınarak ve mikro akreditasyon için gereken verileri dikkate alarak, süreç odaklı bir şekilde yeterlilikleri tanımlamak için VET turizm sektöründe standart bir süreç belirlemek ve tanımlamak için hazırlanan öneriler topluluğudur. Rehberler ayrıca ilgili yeterliliklerin (yeterlilik hedefleri ve yeterlilik temelli değerlendirme kriterleri) nasıl tanımlanacağına ve dijital bir rozette gerekli olan uygun kanıtların nasıl sağlanacağına (meta veriler, kullanılacak özellikler, vb.) ilişkin açıklamaları da içerir.

BadgeTour araç seti, VET turizm sektöründeki yöneticiler ve eğitmenler için Açık Eğitim Kaynaklarından oluşur. OER’ler, eğitmenler adına öğrenmeyi doğrulamak için dijital rozetlerin oluşturulmasına ve kullanılmasına odaklanır. Turizm sektöründeki Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenleri, yeterlilikleri tanıma ve öğrenicilerin öğrenme sürecini onaylama konusundaki yetenek ve becerilerini geliştirebilir. BadgeTour araç seti, Mesleki Eğitim ve Öğretim sektöründe insan kaynakları yeterliliklerinin sürekli olarak geliştirilmesine olanak tanır. İçerisinde eğitim materyali mevcuttur ve eğitimciler tarafından turizm sektöründe mikro kimlik bilgilerini geliştirmek ve oluşturmak için kullanılabilir.

Bu sonuçta ortaklar, turizm sektöründeki Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenleri ve yöneticileri için bir eğitim rehberi oluşturur. Eğitim, mikro sertifika uygulamalarının uygulanmasında mesleki eğitim ve öğretimde öğretmenlerin ve eğitmenlerin farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmeye yönelik projelerin stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim, akreditasyon amaçları ve turizm sektöründeki becerilerin tanınması için dijital araçların daha fazla kullanılmasını sağlayacaktır. Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenlerini ve organizasyonlarını, eğitim organizasyonlarında dijital rozet eko sistemlerini uygulamak için gerekli olan bilgi birikimi ile donatır