BadgeTour – Turizm Sektöründe Mesleki Eğitim Mikro Yeterlilik Projesi, mesleki eğitim yöneticilerinin ve eğitmenlerinin yeterlilikleri tanıma ve turizm sektöründeki öğrenicilerin öğrenme sürecinde mikro yeterliliklerin kullanımı konusunda sürekli bir mesleki gelişim eğitimi yoluyla belgelendirme konusundaki yetenek ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu projenin genel ihtiyaçlarından biri, Avrupa Komisyonu’nun 2020 AB beceri gündeminde, kaliteyi, sınır ötesi karşılaştırılabilirliği, tanınmayı ve aktarılabilirliği garanti eden mikro yeterliliklere ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi üzerinde çalışmak için davet edilmesidir!

BadgeTour çevrimiçi kursu 5 eğitim modülünden oluşmaktadır:

Modül 1 – Dijital rozetleri anlama (Seviye 1: Temel Bilgiler) Buraya tıklayın

Modül 2 – Dijital rozet amaçlarını belirleyin (Seviye 2: Amaç)Buraya tıklayın

Modül 3- Dijital rozet stratejisinin ana hatları (Seviye 3: Strateji)Buraya tıklayın

Modül 4 – Bir rozet ekosistemi tasarlayın (Seviye 4: Tasarım) Buraya tıklayın

Modül 5 – Programlı Değişimden Sistemik Değişime (Seviye 5: Değişim)Buraya tıklayın

Her Modül için, turizm sektörüne yönelik öğrenme teklifinize mikro yeterlilikleri entegre etmek için temel yeterlilikleri geliştirmenize yardımcı olacak bir dizi etkinlik, test ve final testini tamamlamanız gerekecektir.

Seviye atlama yaklaşımı sayesinde, önce ünite rozetleri (mikro rozet) ve ardından Modül rozetleri (meta rozet) kazanabileceksiniz.

Tüm Modül rozetlerini kazandıktan sonra BadgeTour Uzmanı rozetini alacak ve favori e-portfolyonuza / rozet çantanıza ekleyeceksiniz.

Başlamaya hazır mısınız?