“Turizm Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim Mikro-kredilendirmesi – BadgeTour Projesi”


Dijital medya, resmi olmayan ve resmi olmayan ortamlarda bağlantı kurmak, iletişim kurmak ve öğrenmek için benzeri görülmemiş fırsatlar yarattı. Dijital rozetler, “birçok öğrenme ortamında kazanılabilecek başarı, beceri, kalite veya ilginin” onaylanmış göstergeleridir. Eğitimde, rozetler, belirli becerilere veya yeterliliklere odaklanan çalışma birimlerindeki nitelikler olarak mikro kimlik bilgilerini tanımanın tercih edilen yolu haline geliyor.

BADGETOUR, mikro yeterliliklerin kullanımına ilişkin sürekli bir mesleki gelişim eğitimi yoluyla, mesleki eğitim yöneticilerinin ve eğitmenlerinin yeterlilikleri tanıma ve turizm sektöründeki öğrenicilerin öğrenme sürecini belgeleme konusundaki yetenek ve becerilerini artırmayı amaçlayan bir projedir. Bu projenin genel ihtiyaçlarından biri, Avrupa Komisyonu’nun 2020 AB Beceri Gündeminde kaliteyi, sınır ötesi karşılaştırılabilirliği, mikro kimlik bilgilerinin tanınmasını ve aktarılabilirliğini garanti eden mikro kimlik bilgilerine yönelik ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi üzerinde çalışmak için tüm paydaşları davet etmesidir.